Každý volič určí vítěze.
Žádný hlas voliče nepropadne.

I malí poctiví uchazeči budou mít naději.
Volba jednotlivých poslanců
je přitlačí k odpovědnosti a splnění slibů.
Pak je možno zrušit senát.

Vylepšení přímých voleb o přesun hlasů nabízí:volič na lístku určí krom svého přednostního kandidáta i náhradníka . Při sčítání se určí pořadí kandidátů podle prvních hlasů na lístcích: ten který získal nejméně vypadává, lístky pro něj jsou přesunuty k ostatním uchazečům podle druhých hlasů na lístcích.

Vylepšení volebního systému spočívá v doplnění lístků o sloupce náhradních kandidátůpro případ že by první uchazeč propadl u ostatních voličů.
Pokud neuspěje prvotní kandidát zaškrtnutý na lístku, přání voliče se zvažuje i nadále:
hlas je přesunut náhradnímu kandidátovi, který zůstává ve hře.
Pokud z lístku neuspějí první ani druhý upřednostňovaný kandidát, je hlas přesunut uchazeči na třetím místě. Postupující uchazeč získává, k hlasům voličů pro které je prvotní volbou jako dosud,
navíc hlasy voličů pro které je náhradní volbou (jejich prvotní kandidát neuspěl). Jsou upřednostněni kandidáti oslovující širší okruh občanů,
již v prvním kole, totéž v případném druhém kole.
Pro podrobnosti ťukněte do tečkovaně podtržených slov         pšesně tak :-)
                                     druhé ťuknutí smaže ...
.

Při vyhodnocování se postupně vyřazují nejslabší kandidáti a hlasy pro ně se přesunují náhradním uchazečům,
až jeden z uchazečů získá nadpoloviční většinu a stane se vítězem.
Vítězí kandidáti s nejširší důvěrou voličů.

Volič může dát hlas svému nejoblíbenějšímu kandidátovi, aniž by byl strašen propadnutím svého hlasu, protože jako náhradníka může uvést kandidáta s jistou podporou ostatních voličů – hlasy nepropadají (uplatňují se všechny).
Voliči svobodně volí podle svých hodnot, volba lépe vyjadřuje jejich názory (reprezentované uchazeči).
To podporuje účast voličů.
Vítěz je přijatelný pro většinu občanů.


Hlas rozumu i hlas srdce
můžete uplatnit na stejném lístku
přesně vyjadřujícím VÁŠ NÁZOR.


Tento systém podporuje např. americký prezident, používá se v Británii, Irsku, Austrálii, USA, Hong-Kongu, Indii, Kanadě, N. Zélandu, při volbě Oscarů, v soukromých společnostech...

Volební systém je klíčový mechanismus demokracie, je to převodová páka vůle občanů.

Tímto vylepšeným způsobem můžete vybírat prezidenta, poslance, starostu, kteří budou muset představovat široce sdílené hodnoty, jelikož budou potřebovat nadpoloviční většinu Vás voličů, každého z vás, jelikož žádný hlas nepropadne a ovlivní rozhodování do poslední chvíle.

Ve sněmovním volebním způsobu u nás (stejně jako v bankrotářském v Řecku, Španělsku, Itálii) je zásadní zdroj potíží v poměrném systému s vázanými kandidátkami partají, které nutí ke krytí korupce politiků navzájem, vnáší úzké zájmy, řevnivost, neodpovědnost. Příčinou je ten partajní volební systém vázaných (společných) kandidátek.
V současných volbách vítězí kandidáti nepřijatelní pro velkou část obyvatelstva.Postupují kandidáti nesnesitelní ostatním, voliči nemají pro koho hlasovat a bojkotují volby. Při senátních volbách bylo takových případů hodně, zejména druhá kola.
Ve sněmovních i senátních je vysoké procento propadlých hlasů, kvůli tomu jsou voliči nuceni kalkulovataby jejich hlas nepropadl, hádat kdo bude volen jinými voliči (bez tušení jak to vlastně je), volit proti svému přesvědčení. Naproti tomu v našem způsobu mají voliči možnost upřednostnit uchazeče jenž je pro ně skutečně přijatelný (jejich hlas pokračuje ve sčítání i když prvotní kandidát neuspěje).

Pro společnost (dnes štěpenou spory mezi úzkými skupinami, partajními zájmy), bude ozdravný
scelující způsob volby přímý, nadpoloviční, s přesunem hlasů, námi prosazovaný.
Vyhraje ten kdo je přijatelný pro široký okruh voličů, kdo představuje široce sdílené hodnoty.
Takoví uchazeči budou vybíráni, proto nasazováni od samého začátku, tak budou uchazeči jednat.
Hledisko přinášené volbou s přenosem hlasu je nadějné pro demokratickou společnost.


I uchazeči, za kterými nestojí tvrdé sektářské skupiny, mají šanci v tomto uspořádání. Sice nedostanou tolik prvotních hlasů (nejsou první volbou pro 15% sektu), ale jsou pro svou slušnost, poctivost a inteligenci široce přijatelní, pro 80% občanů kteří je mohou uvést jako náhradníky – takoví se mohou stát zástupci občanů. Postupují uchazeči s širší podporou, včetně hlasů od propadlých prvotních kandidátů. I v případném druhém kole soutěží více uchazečů – větší účast voličů, lepší odraz názoru společnosti.
To dále podporuje účast voličů.

Partaje ale požadují aby jim byli podřízeni poslanci, sekretariátům a kmotrům v pozadí. Chtějí poslušnost poslanců vůči partajím, malým skupinkám válčících kmenů. Nepatrných sekt s úzkou základnou, jejímž zájmem je obrat voliče jiných partají, jedno volební období okrádají leví ti pravé, další volební období se to otočí, a krade se pořád.
To musí skončit, společnost se musí shodnout že krást se nebude.
Společnost se musí sjednotit na široce sdílených hodnotách, jak je máme zděděny v genech morálky (většina).
To nevyhovuje zájmům stávajících partajíkteré jsou často pobočkami mafie nebo parazitů, ty budou proti, kapři si rybník nevypustí.od roku 1992